Algemene Voorwaarden Inbreng Kunstwerken Galerie

  1. Ingebrachte kunstwerken zullen door een Beoordelingscommissie van het Kunstation worden beoordeeld alvorens deze in de Galerie worden geëxposeerd. De uitslag is bindend. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
  2. Ingebrachte kunstwerken zijn niet door het Kunstation verzekerd. De verkoopprijs wordt door de inbrenger zelf bepaald. Het Kunstation kan hier in adviseren.
  3. Van verkochte kunstwerken zal 25% van de verkoopprijs ten goede komen aan Stichting Kunstation Uden.
  4. Verkochte werken zullen binnen 30 dagen per bank aan u worden overgemaakt.
  5. De Galerie kent een wisselend karakter. Bij een volle Galerie bestaat de kans dat uw werk tijdelijk is opgeslagen in depot.
  6. Ten allen tijde kunt u de ingeleverde werken weer terug nemen. In principe hanteren wij een expositie tijd van 3 maanden.
  7. Stichting Kunstation Uden is niet BTW plichtig.
  8. Er wordt een aanwezigheidslijst door het Kunstation samen met de inbrenger opgemaakt en ondertekend. Hierin staat de naam van de maker van het kunstwerk, de titel en verkoopprijs.
  9. De inbrenger gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.