Expositie voorwaarden

 1. Wij vragen zelf kunstenaars om hier te exposeren.
 2. Kunstenaars kunnen zich ook zelf aanmelden om alleen of met meerderen hier te willen exposeren. In dit geval zal onze beoordelingscommissie de mogelijkheid hiervoor onderzoeken.
 3. De ingebrachte kunstwerken zijn niet door het Kunstation verzekerd. De eventuele verkoopprijs zal door de kunstenaar zelf worden bepaald. Het Kunstation kan hierin adviseren
 4. De opbrengst van verkochte werken zal binnen 2 weken aan u worden overgemaakt minus 25% voor het Kunstation.
 5. Wij zorgen zelf voor de inrichting van de expositiezaal. Hierbij vindt wel overleg plaats met de exposanten.
 6. In principe duurt een expositie 4 weekenden. (za- en zondagmiddag  13.00 – 17.00 uur)
 7. De expositiezaal bestaat uit 110 m2 expositiewande
 8. De kosten hiervoor bedragen.
  • Solo-tentoonstelling: € 450,-
  • Groeps-tentoonstelling: 2 exposanten: € 250,- p.p. | 3 exposanten: € 175,- p.p. | meerdere exposanten: prijs in overleg
  • Verder rekenen wij € 50,- voor de kosten van de opening (koffie, thee en drankjes)
   Dit bedrag wordt gedeeld door de exposanten.
   Deze twee bedragen dienen vóór aanvang van de expositie te worden overgemaakt.
 9. U bent zelf niet verplicht om op alle expositiedata aanwezig te zijn. Het Kunstation is verantwoordelijk voor de bezetting tijdens openingstijden.
 10. P.R. In het geval dat wij kunstenaars vragen, zullen wij ook voor extra P.R. zorgen. Bij de kunstenaars die zich zelf aanmelden zullen we gezamenlijk voor de P.R. zorgen. Wij zullen dan posters maken een persbericht doen uitgaan en verder via onze mailingsgroepen en sociale media en website voor publicatie zorgen.
 11. Voorafgaande aan de expositie levert de exposant een lijst in met alle te exposeren kunstwerken. Hiervoor gebruiken wij een standaard formulier waarop vermeld wordt: naam kunstenaar; naam kunstwerk; techniek; volgnummer en prijs. Wij maken de naamkaartjes voor bij de kunstwerken en een overzichtslijst met prijzen.