Expositievoorwaarden voor de Expositiezaal

 1. Wij vragen zelf kunstenaars om hier te exposeren.
 2. Kunstenaars kunnen zich ook zelf aanmelden om alleen of met meerderen hier te willen exposeren. In dit geval zal onze beoordelingscommissie de mogelijkheid hiervoor onderzoeken.
 3. De ingebrachte kunstwerken zijn niet door het Kunstation verzekerd. De eventuele verkoopprijs zal door de kunstenaar zelf worden bepaald. Het Kunstation kan hierin adviseren.
 4. Stichting Kunstation Uden behoudt 25% van de verkochte werken. Deze worden binnen 30 dagen na de expositie overgemaakt.
 5. Wij zorgen zelf voor de inrichting van de expositiezaal. Hierbij vindt wel overleg plaats met de exposanten.
 6. Een expositie duurt 5 weekenden (zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 u -17.00 u)
 7. De kosten hiervoor bedragen.
  • Solo-tentoonstelling: € 500,-
  • Groeps-tentoonstelling: 2 exposanten: € 250,- p.p. | 3 exposanten: € 175,- p.p. | 4 exposanten: € 100,- p.p.
  • Verder rekenen wij € 100,- voor de kosten van de opening (koffie, thee en drankjes)
   Dit bedrag wordt gedeeld door de exposanten. (Tijdens de Corona-periode is er geen vernissage en zullen deze kosten van opening ook niet worden gerekend.)
   Dit bedrag dient vóór aanvang van de expositie te worden overgemaakt..
 8. U bent zelf niet verplicht om op alle expositiedata aanwezig te zijn. Het Kunstation is verantwoordelijk voor de bezetting tijdens openingstijden.
 9. P.R. In het geval dat wij kunstenaars vragen, zullen wij ook voor extra P.R. zorgen. Bij de kunstenaars die zich zelf aanmelden zullen we gezamenlijk voor de P.R. zorgen. Wij zullen dan een persbericht doen uitgaan en verder via onze mailingsgroepen en sociale media en website voor publicatie zorgen. De overige P.R. komt voor rekening van de exposant(en).
 10. Voorafgaande aan de expositie levert de exposant een cosignatielijst in met alle te exposeren kunstwerken. Hiervoor gebruiken wij een standaard formulier waarop vermeld wordt: naam kunstenaar; naam kunstwerk; techniek; volgnummer en prijs. Wij maken de naamkaartjes voor bij de kunstwerken en een overzichtslijst met prijzen..