Expositie april 2019

Overzichtstentoonstelling van 2 geboren Udense kunstenaars, die elkaar al kennen vanaf hun geboorte als buurkinderen. Martje Verhoeven en Harrie van Schijndel.
Vanaf zaterdag 27 april t/m zondag 26 meil 2019.
De feestelijke opening van deze expositie vindt plaats op zondag 28 maart om 15.00 uur.

Martje Verhoeven
Martje is geboren in 1948, in Uden. Haar opleiding heeft ze genoten aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch waar ze in 1976 haar diploma behaalde. In 2002 behaalde ze ook nog de master opleiding aan de Hoge School voor de Kunsten in Rotterdam.
Uitgangspunt in haar werk is vooral het onderzoek en hergebruiken van materialen uit de natuur. Daarbij speelt huid een belangrijke rol. Op haar vele reizen zoekt en verzamelt zij materialen die onlosmakelijk verbonden zijn met haar scheppingsproces. Materialen die zij op haar eigen wijze  weer een ziel of magische kracht toekent.

Harrie van Schijndel, (1944) geboren in Uden
Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Academie voor Bouwkunst in Tilburg. Zijn hele werkzame leven was Harrie architect. Zijn creatieve inslag heeft hij na zijn carrière als architect voortgezet.  Al zijn kunstwerken hebben een formaat van 50×50 cm. Deze ‘abstracte’ werken zijn in reliëf en bespeuren zijn relatie met de architectuur.

Onderstaande bericht van Kliknieuws door Ankh van Burk:

Udense buurkinderen exposeren in Kunstation

UDEN | Als kind waren zij ooit buren aan de Steeuwichtweg in Uden: oud-architect Harrie van Schijndel en kunstenares Martje Verhoeven. Zij gingen ieder hun eigen weg en nu, decennia later, treffen zij elkaar weer in galerie Kunstation aan de Prior van Milstraat 14, waar zij hun werk exposeren. De tentoonstellingsperiode loopt van 27 april tot en met 26 mei. De officiële opening vindt plaats op zondag 28 april om 15.00 uur. De expositie is gratis te bezichtigen op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Harrie van Schijndel is in Uden bekend als architect. Hij ontwierp verscheidene gebouwen in Uden, waaronder de publieks- en bestuursvleugel van het gemeentehuis, de moskee aan de Kennedylaan en het busstation. Toen hij 12 jaar geleden met pensioen ging, was hij bang de kick van het ontwerpen te missen. Hij keerde terug naar zijn studententijd waar hij de vormgevingsprocessen in de natuur in relatie tot de architectuur moest bestuderen. Hij ontwikkelde dat gegeven tot zijn kunst. Net als in de architectuur, dat gebonden is aan regels en aan eisen en wensen van de opdrachtgever, legt Harrie zich als kunstenaar vast aan eenzelfde maatvoering als vertrekpunt voor zijn kunstwerken. Alle panelen zijn 50 bij 50 cm, met daarbinnen een verdeling in vierkanten van 5 bij 5 cm. Vanuit verschillende invalshoeken gaat hij daarmee aan de slag, geïnspireerd door actualiteit, krachtenvelden of eigen emoties. Vanuit het strakke beginpatroon ontstaat er divers werk dat varieert van geometrische tot organische vormen. Het is driedimensionaal werk, ingekleurd met vaak primaire kleuren en gebaseerd op het idee van de maquette.

Huid

Uitgangspunt bij het werk van Martje Verhoeven is het onderzoeken en hergebruiken van materiaal uit de natuur. Huid is daarbij voor haar een van de belangrijkste materialen om uitdrukking te geven aan haar inspiratie. “De huid is het meest individuele en tastbare orgaan dat alle levende wezens met elkaar delen. De huid geeft ervaringen van het leven van de drager door. Misschien is het daarom een van de belangrijkste materialen om uitdrukking te geven aan wat mij inspireert. Huid laat zich duurzaam verwerken en bewerken en krijgt daardoor een nieuwe identiteit, een bijna eeuwig bestaan. Huid vormt de grens tussen het stoffelijke individu en het geestelijke universum”, aldus Martje. Haar materialen zoekt Martje overal tijdens haar vele reizen. Het zoeken en verzamelen van materialen vormt een essentieel onderdeel van het scheppingsproces. Iets ‘vooraf’ dat onlosmakelijk bij het uiteindelijke beeld hoort. “Ik zoek dan voornamelijk naar mystieke vormen die te maken hebben met religieuze rituelen, verering van vreemde voorwerpen, het animisme.” Komend uit een katholiek nest gebruikt Martje soms ook de symbolen uit haar jeugd. Tijdens haar onderzoek vooraf stuit Martje voortdurend op systemen, die de natuurlijke opbouw bij mens en dier weergeven. “Eigenlijk gaat het daarbij om wiskundige systemen die refereren aan de opbouw van flora en fauna. Natuurlijke wetmatigheden, die terugkomen in samengestelde beelden. Hiermee geef ik organisch materiaal een plek en een functie in een nieuwe entiteit, die zo eerder niet heeft bestaan”, aldus Martje.

© 2020 - Galerie Kunstation Uden