Beeldenexpositie april 2018

Een beelden-expositie met acht kunstenaars uit Nederland: Hans Koenen, Lia van Vught, Mieke van den Hoogen, Ineke Poldervaart, Kees van Cappellen, Hans van Uden, Jeanne Tax en AnneMarie ter Laak .

Hans Koenen (Heeswijk-Dinther)
De levenstocht langs drinkwater- en irrigatie projecten, bruggen, scholen en ziekenhuizen in vooral Afrika en Oost-Europa heeft blijvende sporen nagelaten. Onuitwisbare waarden, zoals jezelf open stellen, het werkelijke zien van jouw omgeving, inlevingsvermogen, geduld en scheppingsvermogen dienden in eerste instantie voor inventiviteit in techniek en – niet te onderschatten – in het verzekeren van voldoende sociale cohesi van belanghebbende en uitvoerende teams binnen het ontwikkelingswerk.
In de beeldhouwer Hans Koenen werkte binnen deze scheppende taak onlosmakelijk zijn bredere artistieke gaven als beeldhouwer door. Ieder beeld dat voor hem enigszins bevredigend en voor anderen een schoonheid is geworden, is ontstaan.  Het is gegroeid.
Voor hem is de verbondenheid met mensen van vroeger en nu een inspiratiebron en een worsteling om zijn ambachtelijk kunstenaarsschap gaande te houden. Hij kan zich verliezen in dit ambachtelijke kunstenaarsschap, maar tegelijkertijd analyseert hij de harde eisen van vakmanschap en materiaalkennis.
Met scheppend vermogen produceert hij op meerdere vlakken veel schoons, maar  zo dat het invoelbaar is voor velen.

– 1974 / 1979 Vormgeving in klei gedurende deze periode is van blijvende waarde. Producten; portretten en vrij werk.
– 1992 / 1995 Naast het werken met klei en het maken van mallen werd er ook vaak gewerkt met zachtere steensoorten.
– 2001 / 2004 Beeldhouwen in hardsteen.
Website: www.hanskoenen.nl

Lia van Vugt (Amsterdam)
Lia van Vugt is in 1945 geboren op Goeree Overflakkee. Na het gymnasium in Roosendaal volgde ze de opleiding Monumentale Vormgeving aan de academie ‘Artibus’ in Utrecht. Hier waren vooral de lessen in het atelier van de beeldhouwer Jan van Luyn belangrijk. Van 1976 tot 1978 volgde Van Vugt de beeldhouwopleiding aan de Jan van Eyck-academie in Maastricht, destijds het enige postacademiale instituut in Nederland. In 1977 ontving Van Vugt een stipendium van het Italiaans Cultureel Instituut voor een vervolgstudie aan de Brera Academie in Milaan.
De beelden van Lia van Vugt zijn niet primair vanuit de natuur gedacht, het zijn zelfstandige objecten die hun eigen regels volgen. De belangrijkste regel is dat het beeld van alle kanten bekeken kan worden, van onderen, van boven, van opzij. Het gaat erom hoe het beeld ingrijpt in de ruimte eromheen. Van Vugt streeft naar een zekere ‘abstractie’. Dit is een gevolg van haar streven om een autonoom beeld te creëren, een beeld dat onafhankelijk is van een voorgeschreven context en dat zichzelf als referentie heeft.
Een goed beeld ontstaat langzaam. Er is oneindig veel tijd en een monomane aandacht voor nodig. Hier iets wegnemen, daar iets toevoegen, het is een kwestie van millimeters. Het handmatige proces is een vorm van meditatie, van met jezelf praten zonder exact te weten wat je aan het zeggen bent. “Het beeld is goed,” zegt Van Vugt, “wanneer de ogen er overheen kunnen dwalen en steeds nieuwe dingen ontdekken.” Lia van Vugt heeft een bewonderenswaardige en zeldzame beheersing van het beeldhouwersambacht. Ze beoefent zowel het modelleren als het hakken. Zij werkt in hout, steen, brons en glas.
Website: www.liavanvugt.nl

Mieke van den Hoogen – Huijgen (Nijmegen)
Na het krijgen van drie kinderen heeft Mieke zich toegelegd op de keramische vormgeving en is ze in 1987 begonnen met de vakopleiding aan de Hogeschool Maastricht. In mei 1991 heeft ze deze studie afgesloten met een expositie in de academie. Sinds februari 1992 heeft ze een eigen atelier, eerst in Elsloo, nu in Nijmegen, waar ze sinds 1997 woont.
Door haar studie aan de Hogeschool Maastricht is ze in de keramiek met name geïnteresseerd geraakt in de expressiemogelijkheden van de dunne scherf. Onder leiding van haar hoofdvakdocenten Desiré Tonnaer (Maastricht) en Piet Hermans (Venray) heeft ze de mogelijkheden hiervan onderzocht, met name in monumentale objecten.
In haar werk nemen vrouwenbeelden een belangrijke plaats in. In deze beelden streef ze naar een samengaan van naturalistische elementen, geabstraheerde vormen en emoties. Een vrouwenlijf boeit haar niet als het een schoonheidsideaal weergeeft, maar als het een weergave is van een lijf, een lijf waarin geleefd wordt, waarvan emoties in het beeld te lezen zijn. Een lichaam lijkt symmetrisch te zijn gebouwd, toch voelt het geen dag hetzelfde. Dit wil Mieke uitdrukken door een beeld asymmetrisch op te bouwen. Omdat deze beelden keramisch worden opgebouwd, dus hol, moet de inhoud worden uitgedrukt in de scherf. Het beeld is geen leeg vat, het lichaam is geen omhulsel. In dit scherf geef Mieke het innerlijk weer, zo dun mogelijk, breekbaar.
Naast vrouwenbeelden maak Mieke ook keramische objecten. In deze objecten kan Mieke haar fantasie kwijt. Ze worden gemaakt voor het plezier in het vormen.
Ook maakt Mieke potten, volgens oude Indiaanse technieken opgebouwd, soms met een zeefdrukdecoratie, soms gereduceerd gestookt. Door het werk te reduceren ondergaat het door zuurstof tekort een kleurverandering: kopergroen wordt koperrood. Door de expressie en de vreugde die Mieke in deze potten gelegd heeft, is er nog nauwelijks sprake van een gebruiksvoorwerp. Daarnaast maak Mieke ook schalen, vazen en borden, die meestal wel bedoeld zijn om te gebruiken.
Website: www.miekevandenhoogen.nl

Ineke Varenhout-Poldervaart (Drunen)
Ineke Varenhout-Poldervaart is geboren in 1948 te Vlaardingen. Zij is al van jongsaf aan bezig met het uiten van haar creativiteit. Vanaf haar 25 jarige leeftijd begon zij met het volgen van verschillende opleidingen o.a. keramiek, tekenen en beeldhouwen. Allereerst in Vlaardingen, daarna in Zaltbommel en Drunen. In 2001 ging Ineke naar de Kunstacademie van Arendonk waar ze een zes jarige opleiding mix media heeft gevolgd, die ze met cum laude heeft afgerond. Haar werkwijze is zowel procesmatig als intuïtief te noemen. Uitgangspunten zijn vaak de natuur, zee, lucht en water. Vooral beweging is in haar werk vaak terug te vinden. Het materiaal wat ze daarvoor gebruikt is zeer divers: zoals brons, steen, klei, gips, ijzer, nylon, afvalmateriaal, plastic en plexiglas. Zij heeft al diverse exposities achter de rug.
Website: inekepoldervaart.exto.nl

Kees van Cappellen (Nuenen)
Kees van Cappellen heeft, na 30 jaar biologieles te hebben gegeven, een opleiding beeldhouwen aan de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (België) gevolgd.
Als beeldhouwer is hij sinds een jaar of zes zijn eigen richting en de geschikte materialen aan het zoeken. Steeds vaker verwerkt hij kippengaas, cement en vele gevonden of gekregen voorwerpen, waarbij vooral hout, schroot en oude gereedschappen hem zeer aanspreken.
Bij het samenstellen ervan houdt hij zich niet bezig met mooi of lelijk. Hij hoopt echter dat zijn werk wel spannend en/of mededeelzaam wordt. Al denkend, mompelend, fluitend en bouwend beweegt hij zich naar een zekere beeldspraak, en hij heeft er dan ook vaak een verhaal bij.
In zijn beelden verwerkt hij zijn belangstelling voor symbolische en dubbelzinnige betekenissen. Ook evolutie en vergankelijkheid zijn vaak in zijn werk terug te vinden.
Het eindproduct is vaak op de grens van abstract, maar meestal nog wel herkenbaar. Hij hoopt dat het de fantasie van de bekijker prikkelt.
Website: vancap.exto.nl

Hans van Uden (Nistelrode)
Hans van Uden uit Nistelrode is al zijn hele leven bezig met vormgeven. Vanaf zijn 30-ste is hij actief als kunstenaar en werkt met harde steensoorten en brons. Zijn beelden zijn realistisch/impressionistisch van aard. Hoewel hij aanvankelijk als schilder en later in de grafische vormgeving de kunstwereld betrad, is hij al ruim 20 jaar een meer dan gepassioneerd beeldhouwer. “Hans vond zijn werk te vluchtig. Daarom is hij met harde materialen aan de slag gegaan. Steen dwingt een tempo af. Hans begonn met het kappen in steen en is nooit meer gestopt. Hans tekent nog wel, maar alleen als schets voor beelden. Beeldhouwen past bij Hans, het was een onmiddellijke liefde.” Bewust kiest Hans voor harde materialen omdat de combinatie van vormgeving en fysieke arbeid een rustgevende uitwerking op hem heeft en hem dwingt tot zelfreflectie. Een steen draagt vaak een eigen vormgeving in zich en is meteen het startpunt. Hans laat altijd een stuk oorspronkelijk steen in het beeld bestaan. Hierdoor lijken de beelden uit de steen, als een natuurlijk proces, te ontspruiten. Zo versterken vorm en pure steen elkaar. Hij verwerkt staal met steen waardoor bijzondere creaties ontstaan die verrassen en intrigeren. “Ik laat altijd zien waar ik mee ben begonnen. Het is de steen en ik. De spanning in het beeld ontstaat in de hang tussen steen en vorm die elkaar blijvend versterken. Beeldhouwen is een echt ambacht. Het is voelen, zien en hakken.  Bijna altijd is een bestaand beeld een aanleiding voor een volgend beeld. Zo ontstaat er organisch een thema dat me als gegoten zit. De zelfbeleving van de mens staat voor mij centraal. Dat is de grondslag voor alles wat ik maak. Aan elke houding is een gevoel te zien. Een bevroren moment van zelfbeleving. Ik probeer in steen uit te drukken hoe iemand is ingedrukt.” Zijn beelden hebben titels als: De Beschamende, De Tonende en De Dragende. De beeldhouwer werkt gemiddeld twee maanden aan een beeld. Bij het 75-jarig bestaan van de voetbalclub in zijn woonplaats, maakte hij een 2,5 meter hoog beeld waar hij een jaar aan werkte. “Het is ook laten zien wat ik kan. Iets ambachtelijk en technisch voor elkaar krijgen, dat is blijvend prachtig. Dat begint met zoeken naar een betrouwbare steen en het juiste materiaal. Dat zorgt voor ’t beste werk. Ik doe nooit concessies aan materiaal en tijd.”
Website: hansvanuden.nl

Jeanne Tax (Vught)
Jeanne Tax geboren in Diessen (NB) 1953. Woonplaats Vught Atelier.
Jeanne heeft de klassieke opleiding beeldhouwen gevolgd op de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Daarvoor heeft zij handvaardigheid gedaan en vele Cursussen/Workshops gevolgd om met een grote verscheidenheid aan materialen kennis te kunnen maken.
Werkervaring op het gebied van beeldhouwen in steen- brons- hout en kunsthars heeft Jeanne opgedaan in een atelier in Rijen.
Haar beelden/composities zijn afgeleid van fantasieën- gebeurtenis- gevonden voorwerp, tekst of thema.
Voorbeeld Thema/Consept; “Het Alziend oog”  “Game Over”  “Rok Rock”.
Hiervoor zoekt zij een samenspel met materialen die voor handen zijn om zo te komen tot een beeld onder de noemer van Assemblage- Mixed Media en/of Conseptuele kunst. Het idee/consept is het startpunt, dan het ontwerp, daarna het materiaal om te komen tot het uitwerken-groeien van een beeld-compositie in 3D.
Website: www.jeannetax.nl

Anne-Marie ter Laak- Kötter(61) (Uden)
Al meer dan tien jaar is beeldhouwen dé grote hobby van Anne-Marie ter Laak uit Uden. Na het overlijden van haar man Jos in 2005 besloot Anne-Marie ter Laak- Kötter(61) het over een heel andere boeg te gooien. Ze stopte met werken, ging meer sporten en nam lessen in tekenen en schilderen. ,,Daar kan ik mijn energie en gevoelens in kwijt”, zegt Anne-Marie. Na een eerste workshop beeldhouwen bij Maarten Luijk in Oss, raakte ze volledig verslingerd aan steen.
“Ik probeer in mijn beelden persoonlijke verhalen tot uitdrukking te laten komen”, vertelt Anne-Marie. “Werken doe ik vanuit mijn gevoel, ik vertel in mijn beelden wat mij op dat moment bezighoudt. In die zin kun je mijn beelden dan ook zien als een soort zelfportretten.” In haar tuin heeft ze een eigen atelier waar ze bijna dagelijks aan het werk is. Ze werkt daarbij met allerlei soorten steen, van het zachte serpetijn tot aan hardere soorten zoals albast en marmer.
In mei 2014 had Anne-Marie in Veghel samen met vijf schilders haar eerste expositie. Daarnaast was haar werk regelmatig te zien op de gezamenlijke tentoonstelling van de beeldhouwgroep uit Oss waar ze lid van is.

© 2020 - Galerie Kunstation Uden